Pozoruj svůj den podle radosti

Naučíme Tě si všímat momentálních pocitů a hledat v něm střípky radosti.

Co je radost?

Mírná radost

Mírná forma radosti je spokojenost, silnou formou je nadšení.

Trvalejší radost

Trvalejší a intenzivní forma radosti vede k pocitu štěstí.

Radost

Radost doprovází úsměv, pousmání nebo smích nebo dokonce slzy smíchu.


FrankJoy - jednotka vědomé radosti

FrankJoy je název jednotky pro měření vědomé radosti. Jednotka byla registrována Úřadem průmyslového vlastnictví na měření lidských pocitů. Označení FrankJoy ve zkrácené podobě je FJ Je definována stupnice radosti od 1 do 10. Nejvyšší stupeň radosti je 10 FJ, nejnižší 1 FJ. Vlastní hodnota FJ se u každého jednotlivce mění v průběhu času.


Zaznamenej svou radost

Zastav se a uvědom si, jak se teď a tady cítíš. Zvol jeden ze stupňů FrankJoy 1-10 v aplikaci. Svoji volbu zaznamenej a pokud chceš, tak si vyber druh poznámky, kterou si uložíš.

Získej přehled

Ve svých statistikách radosti a poznámkách uvidíš zpětně, jak moc byly tvoje dny radostné nebo nebyly. Po rocích, měsících i dnech.

Pozoruj své okolí

Na světové mapě radosti můžeš pozorovat svůj index radosti. Uvidíš také jakou radost prožívají lidé ve tvém nejbližším okolí nebo na jiném kontinentě.

Získejte aplikaci

Ke stažení na App Store a Google Play

Proč sledovat svou radost

Účel

Základním účelem měření je uvědomění si vlastní intenzity radosti u každého jednotlivce a možnost další práce s daným stavem. Z dlouhodobého pozorování vyplývá, že lidé jsou si velmi málo schopni uvědomit vlastní míru radosti a tím méně s ní umí dále pracovat. Uvědomění si momentální úrovně vlastní radosti může být základnou pro její zvýšení, tj. zvýšení stupně FJ, tedy zlepšení stavu, ve kterém se nacházíme. Pokud se člověk cítí radostněji, má to přímý vliv na jeho zdraví, pracovní výkony, osobní spokojenost a na jeho okolí. Zvyšování úrovně vlastní radosti lze dosáhnout nejrůznějšími způsoby a je naprosto individuální. Patří mezi ně radost ze společenství lidí, uvědomování si zdraví, uvědomování si dobrého jídla a pití, sportovního výkonu, kulturního zážitku, praktikování hobby, přijímání pochval, přijímání dárků, procházka v přírodě, relaxace, ap. Uvědomování si a zvyšování vlastní radosti je především závislé na stavu mysli. Nabízí se využívat všech 5 smyslů. Radost přichází přes oči, uši, dotek, vůně i chutě. Výčet jednotlivých možností je téměř nekonečný a je naprosto individuální. Zvyšování osobní radosti vede významným způsobem i ke zvyšování celkové obecné úrovně radosti.

Síla

Síla možného zvyšování a uvědomování si úrovně vlastní radosti je nepřehlédnutelně v tom, že radost můžeme svým přičiněním svému okolí dělat. Naším konáním můžeme mít pozitivní vliv na radost druhých, můžeme jim být nápomocni v pozorování a uvědomění si jejich radosti. Způsobů, jak to provést, je nekonečně mnoho. “Rozdávajíc radost nacházíme svou vlastní” je v tomto případě relevantní motto pro zvyšování FJ prostřednictvím dělání radosti druhým. Z uvedeného vyplývá, že každý jedinec může momentální úroveň svého stupně FJ kompletně ovlivňovat. Nemusí pouze čekat, že mu vnější vlivy pomohou zvýšit jeho stupeň FJ, může se v každém okamžiku sám rozhodnout o vlastní posunutí úrovně svých FJ k nejvyššímu stupni 10.

Motivace

Co je to pro tebe mít z něčeho radost a jak se to projevuje? Dokážeš to definovat? Co se s tebou děje, když prožíváš radost? Jak se cítíš, co se děje v mysli, ve tvém těle? Jak je to s tvým dechem? Máš radost spojenou s vůněmi, zvuky nebo chutí v ústech? Potřebuješ svou radost vykřičet nebo vyskákat? Někoho obejmout? Cítíš horkost nebo snad chlad?

Stát se radostným člověkem je vlastní rozhodnutí. Je jen na nás samotných, jakou cestou se vydáme.